Tunneling and Forwarding

SSH port forwarding

Aşağıdaki komut ile localhost'un 8090'nına giden trafiği 192.168.230.1 makinesinin 80 portuna yönlendiriyoruz.

# ssh -L 8090:192.168.230.1:80 127.0.0.1

Last updated