Linux Operatorler

Özel Operatörler

komut1 | komut2 komut1'in doğru çalışıp çalışılmadığına bakılmaksızın, önce ve sadece komut2'yi çalıştırır.

komut1 ; komut2 komutları sırasıyla çalıştırır. Komut1 başarılı olsa çalıştırır, başarısız olsa hata verir ancak yinede komut2 yi çalıştırır. Komut

komut1 || komut2 komut1'in başarısız olması durumunda komut2 çalışır. Eğer komut bir başarılı çalışır ise komut2 çalıştırılmaz. Eğer zincirleme komut kullanılırsa bu durumda soldan sağa karşılaştığı ilk doğru komutu çalıştırır. Yani; hatali_komut1 || hatali_komut2 || dogru_komut3 || hatali_komut4 bu durumda sadece dogru_komut3 çalışır. Eğer birden fazla doğru komut varsa soldan sağa komutlar işlenirken ilk karşılaştığı doğru komutu tek çalıştırır. Lojik mantıktaki "veya" önermesidir.

komut1 && komut2 komut1'in başarılı çalışması durumunda komut2 çalıştırılır. Eğer komut1 hatalı ise her iki komutta çalışmaz. Zincir gibi komutları birbbine bağlayabiliriz. Lojik mantıktaki "ve" önermesinin "true" olma şartıdır.

$(komut) komut ifadesini çalıştırır. Örneğin "echo $(whoami)" çıktı olarak kullanıcı adını verir.

(kirli tırnak)' kirli tırnak arasındaki ifade komut olarak yorumlanır.

>(komut)ifadesi ve <(komut) ifadeleride komut olarak çalıştırılır.

Last updated