İki NIC Arasında Port Yönlendirme

Paketlerin kernel tarafından yönlendirilmesini aktifleştirmek için;

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Yada aşağıdaki komut da eşdeğerdir,

net.ipv4.ip_forward = 1

Aşağıdaki komut ile eth0 interfacenin belirlenen ip'nin belirlenen portuna gelen trafiği diğer nic'de bulunan (yani private olan nic'in)dinamik nat ile belirlenen ip'nin belirnen portuna trafik yönlendirilecektir.

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 178.128.243.215 -p tcp --dport 8001 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:8001

Aşağıdaki komutla tüm kurallar listelenebilir.

iptables -t nat -L -n -v

Last updated