Bind9 Log

Log işlemini aktifleştirmek ve pasifleştirmek için aşağıdaki komut kullanılır.
rndc querylog
Loglara ubuntuda /var/log/syslogveya /var/log/messagesdosyalarındn erişilebilir. Kalıcı hale getirmek için;
vi /etc/named.conf
...
options {
querylog yes;
}
...
logging {
channel querylog {
file "/var/log/querylog";
severity debug 3;
};
};
logları querylog adlı dosyada toplayabilmek için;
touch /var/log/querylog
chown named.named /var/log/querylog
service named restart