Bind9 Log

Log işlemini aktifleştirmek ve pasifleştirmek için aşağıdaki komut kullanılır.

rndc querylog

Loglara ubuntuda /var/log/syslogveya /var/log/messagesdosyalarındn erişilebilir. Kalıcı hale getirmek için;

vi /etc/named.conf
...
options {
	  querylog yes;
}

...
logging {
    channel querylog {
        file "/var/log/querylog";
        severity debug 3;
    };
};

logları querylog adlı dosyada toplayabilmek için;

touch /var/log/querylog
chown named.named /var/log/querylog
service named restart

Last updated