Basic Commands

Kullanıcıları listele
net user
Belirli Bir Kullanıcıyı Llistele
net user {USERNAME}
Local kullanıcı ekleme
net user {username} {Password} /add
Local kullanıcı Silme
net user {username} /del
Parola Değiştirme
net user {username} {New_Password}
Local grupları listeleme
net localgroup
Local grup üyelerini listeleme
net localgroup {GRUP_NAME}
Kullanıcıyı bir local gruba dahil etme.
net localgroup {GRUP_NAME} {USERNAME} /add
Kullanıcıyı bir local grubtan silme
net localgroup {GRUP_NAME} {USERNAME} /del
--
Domain Kullanıcılarını Listele
net user /domain
Domaindeki kullanıcıyı detaylarını listele
net user {USERNAME} /domain
Domain kullanıcısının parolasını değiştirme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain
Domain kullanıcısını silme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain /del
Domain gruplarını listeleme
net group
Bir domain grubun kullanıcılarını listeleme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME}
Domaine kullanıcı ekleme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain /add
Bir kullanıcıyı Domain grubuna dahil etme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME} {USERNAME} /add /domain
Domain grubundan kullanıcı silme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME} {USERNAME} /del /domain