Basic Commands

Kullanıcıları listele
net user

Belirli Bir Kullanıcıyı Llistele
net user {USERNAME}

Local kullanıcı ekleme
net user {username} {Password} /add

Local kullanıcı Silme
net user {username} /del

Parola Değiştirme
net user {username} {New_Password}

Local grupları listeleme
net localgroup

Local grup üyelerini listeleme
net localgroup {GRUP_NAME}

Kullanıcıyı bir local gruba dahil etme.
net localgroup {GRUP_NAME} {USERNAME} /add

Kullanıcıyı bir local grubtan silme
net localgroup {GRUP_NAME} {USERNAME} /del

--

Domain Kullanıcılarını Listele
net user /domain

Domaindeki kullanıcıyı detaylarını listele
net user {USERNAME} /domain

Domain kullanıcısının parolasını değiştirme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain

Domain kullanıcısını silme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain /del

Domain gruplarını listeleme
net group

Bir domain grubun kullanıcılarını listeleme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME}

Domaine kullanıcı ekleme
net user {USERNAME} {PASSWORD} /domain /add

Bir kullanıcıyı Domain grubuna dahil etme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME} {USERNAME} /add /domain

Domain grubundan kullanıcı silme
net group {DOMAIN_GRUP_NAME} {USERNAME} /del /domain

Last updated