Apache2

Apache kullanarak içerdeki belirli bir porta traffiği yönlendirmek.

Öncellikle ilgili apache modülü aktifleştirilir.

a2enmod proxy
a2enmod proxy_http

Daha sonra oluşturulan virtual host dosyasına aşağıdaki kayıt girilir.

<VirtualHost *:80> 
    ProxyPreserveHost On
    ProxyRequests Off
    ServerName bitwarden.domain.com
    ProxyPass / http://{local_docker_ip}:{local_docker_port}/
    ProxyPassReverse / http://{local_docker_ip}:{local_docker_port}/
</VirtualHost> 

Apache servisi yeniden başlatılır.

Last updated