SSH Welcome Message and Banner

Login Öncesi ve Sonrası Mesajlar

Login işleminden önce ssh uyarı mesajları kullanılabilir. Bu uyarı mesajları "/etc/issue" ve "/etc/issue.net" dosyalarında bulunmaktadır. Eğer kendi özel banner dosyanızı hazırlamak isterseniz "/etc/ssh/sshd-banner" adınad bir dosya oluşturabilirsiniz. Bu dosyaların içeriği authentication öncesi ekranda gösterilir.

/etc/ssh/banner adında bir dosya oluşturduktan sonra ssh'ı konfigrasyon dosyası olan /etc/ssh/sshd_config dosyasına "Banner /etc/ssh/banner" şeklinde bir satır eklenerek banner bilgimizin pathi belirtilir. ssh servisi yeniden başlatıldıktan sonra artık parola öncesi bu mesaj görünecektir.

Bir diğer mesaj türü ise welcome mesajlarıdır. Bu mesaj ssh oturumunu başarıyla açtıktan sonra çıkan mesaj türüdür.

SSh başarılı authentication sonrası "/etc/motd" dosyasının içeriğini terminale basmaktadır. Bu dosyanın içeriği değiştirilerek istenilen mesaj yerleştirilebilir.

Last updated