tasksel

Tasksel bir linux distrosunu belli bir amaç için kullanabilecek şekilde paket uygulamaları, bağımlılıkları vs yükler. Tasksel içinde mevcut olan bir çok uygulama vardır. lamp, ubuntu-gui, dns vb. tek seçimle kurulur hale getirmektedir.

"apt install tasksel" ile kurulur.

Mevcut taskleri görmek için;

tasksel --list-task

Task kurmak için;

sudo tasksel install lamp-server

Alternative olarak task kurmak için;

sudo apt install lamp-server^ - Sonraki caret(^) işereti bunun tasksel yardımıyla kurulacağını belirtir.

Task'lar aşağıda belirtilen dosya içerisinde tanımlanmıştır.

grep Task /usr/share/tasksel/ubuntu-tasks.desc

Last updated