Comment on page

tasksel

Tasksel bir linux distrosunu belli bir amaç için kullanabilecek şekilde paket uygulamaları, bağımlılıkları vs yükler. Tasksel içinde mevcut olan bir çok uygulama vardır. lamp, ubuntu-gui, dns vb. tek seçimle kurulur hale getirmektedir.
"apt install tasksel" ile kurulur.
Mevcut taskleri görmek için;
tasksel --list-task
Task kurmak için;
sudo tasksel install lamp-server
Alternative olarak task kurmak için;
sudo apt install lamp-server^ - Sonraki caret(^) işereti bunun tasksel yardımıyla kurulacağını belirtir.
Task'lar aşağıda belirtilen dosya içerisinde tanımlanmıştır.
grep Task /usr/share/tasksel/ubuntu-tasks.desc